האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שסז'-שסט'
ברכת שלום
07-03-2019