האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שעב'-שעה'
ברכת שלום
04-04-2019