האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות שע'-שעא'
ברכת שלום
14-03-2019