האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אות שו'
ברכת שלום
08-11-2018