האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אותיות רצג'-רצה'
ברכת שלום
06-12-2018