האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
זוהר על בראשית א', אות – שע'
ברכת שלום
28-03-2019