הרב גוטליב מבאר את עניני פרשת תזריע על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג