האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
טיש ה' דחוה"מ פסח, ביה"כ האשכנזי, ימין משה ירושלים
05-04-2018
ברכת שלום