פירוש נפלא של הרב גוטליב בדרך הפנימיות על הכתוב בפרקי אבות פרק א' משנה ד'