דרשות הרב גוטליב שנאמרו במהלך נסיעה לציון האר"י בצפת ובסעודת היורצייט שנערכה בקרית יערים.