הרב אברהם מרדכי גוטליב
יורצייט בעל הסולם, מוצאי יו"כ התשע"ח