"כאיש אחד בלב אחד", קצרים משיעורי הרב אברהם מרדכי גוטליב בקרית אונו