במנחה של יום הכיפורים קוראים בתורה על פרשת איסורי עריות. מה הקשר בין זה לבין יום כיפור? הרב גוטליב מבאר מעט על פי הקבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג.