להתרגל לחיות באמונה,
קצרים מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב