מה מסתתר מאחורי המפגש של יעקב עם עשיו?
הרב גוטליב מבאר מעט על פי פנימיות התורה.