הרב אברהם מרדכי גוטליב.
ליקוטי הלכות – השכמת הבוקר, הלכה ג.