לעבור את הגשר הצר של החיים עם אהבה, "קצרים" מתוך שיעור הרב אברהם מרדכי גוטליב בקרית אונו