מדוע דווקא עכשיו ישנה התעוררות?
הרב אברהם מרדכי גוטליב.
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב.