הסבר מופלא מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א .
על ענייני המצוות וההלכות על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה בשיטתו של "בעל הסולם" הרב יהודה הלוי אשלג.
מצוות התורה והלכותיה המרובות ניתנו לנו ע"י רבותינו הקדושים בכל הדורות ראשונים ואחרונים .
רבותינו הקדושים הסתירו רמזים עמוקים וגדולים מדוע ההלכה כ"כ חשובה ואיך היא מרמזת על עבודת ה' יתברך וגילוי המלך בנפש האדם.
עתה נפתח לנו פתח ברומו של עולם להיכנס פנימה אל תוך פנימיות ההלכה וערכיה המרובים.
בהצלחה רבה לכל בית ישראל , שנזכה לביאת משיח צידקנו במהרה .