מהי רוחניוות? "קצרים" של הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעורו בקרית אונו