מטרת היהדות
הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעוריו בב"ב