מיהו מקובל אמיתי? , הרב אברהם מרדכי גוטליב
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב