מי הוא האדם?
"קצרים" משיעורי הרב אברהם מרדכי גוטליב בקרית אונו