הרב גוטליב עונה לשאלה על ראש השנה ויום כיפורים ומברך בברכת
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה לכולם (תשע"ז)