ממה נובע הפחד הכרוך סביב לימוד הקבלה?
הרב אברהם מרדכי גוטליב.
מתוך פרוייקט שאלות מהציבור הרחב.