ציטוטים נבחרים מתוך ספר הזוהר הקדוש בתוספת ביאורים מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב.