האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
נסיעה לציון האר"י הקדוש בצפת, ה' באב, התשע"ח
כולל ביקור בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה (תפילת שחרית), ציון הרמח"ל ורבי עקיבא ותלמידי הבעש"ט בבית העלמין הישן בטבריה.
01-05-2018