האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
נסיעה לציון רשב"י זיע"א במירון, טז' אייר התשע"ח
כולל ביקור בציון רבי טרפון, האידרא ומיון האר"י בצפת
01-05-2018