הרב ארבהם מרדכי גוטליב
נקודות של אור, שיעור 14, פרשת וירא עפ"י הפנימיות