האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
נקודות של אור, שיעור 19, טומאה וטהרה ביהדות
ברכת שלום