האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
נקודות של אור – שיעור 22 ,
מערכת הספירות כתכנית בסיסית למציאות הרוחנית והגשמית (שיעור 3 בסדרה החדשה)