מהי לידה ברוחניות ?
מה הם הסכנות ומהי השמירה המיוחדת שצריך בלידה הרוחנית ?
מה הפנימיות של מצוות הנשים – הפרשת חלה ? הדלקת הנר ? נדה ?
על כל אלו עוד בשיחה קצרה ועמוקה מהרבי שליט"א