האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת הודיה לרגל הוצאת תע"ס חלק ט, כט' כסלו התשע"ח
ברכת שלום