האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת חנוכה ושבע ברכות
כה' כסלו התשע"ח