האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב
ברכת שלום
סעודת טו' בשבט ושבע ברכות גוטליב-הרץ, התשע"ח
31-01-2018