האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת יורצייט האר"י הקדוש,
אור ל-ה' אב התשע"ח, 16-07-2018
ברכת שלום