האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
יח' אייר התשע"ח, 03-05-2018
ברכת שלום