האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
אור לא' אב, התשע"ח, 12-07-2018
ברכת שלום