האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
אור לא' אב, התשע"ח, 12-08-2018
ברכת שלום