האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת ר"ח טבת, כט' כסלו התשע"ח
ברכת שלום