רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת ר"ח ניסן, ב' ניסן, התשע"ח
18-03-2018
ברכת שלום