האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת ר"ח שבט, כט' טבת התשע"ח
16-01-2018
ברכת שלום