האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
אור לא' תמוז, התשע"ח, 13-06-2018
ברכת שלום