האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
סעודת שביעי של חנוכה – דברי הרב
ל' כסלו, התשע"ח
ברכת שלום