צפונות ספר הזוהר: אפרוחים-מקובלים-זכות ועוביות-ענף ושורש