רבים משתמשים במושג אמונה, אולם מהי באמת עבודת האמונה? הרב גוטליב מבאר על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג.