הרב אברהם מרדכי גוטליב
עבודת ה' על דרך האמת שיעור 49