גאון בנגלה ובנסתר, בנו ותלמידו המובהק של המקובל האלוקי
הרב יהודה לייב אשלג (בעל הסולם)
בה' בתשרי, נציין את יום הסתלקותו של הרב ברוך שלום אשלג.
.
רק מי שהכיר את הרב"ש מקרוב יכול לספר לנו על הזכות המיוחדת
ללמוד מאדם גדול זה. לכן פנינו לכמה מתלמידיו וביקשנו מהם לשתף
רגעים קטנים הממחישים עד כמה שאפשר איך היו החיים במחיצתו.
.
בפרק זה משתף הרב עופר ברסלב,
חבר בקהילת ברכת שלום בבני ברק
מזכרונותיו מהרבי הרב"ש

========================================================