אנחנו שמחים להעלות פרק ראשון מתוך סדרה
שנערכה לרגל יום פטירתו ה29 של הרב"ש – הרב ברוך שלום אשלג
ביקשנו מכמה מתלמידיו הקרובים לשתף אותנו ברגעים מיוחדים
המגלים מעט מאישיותו העצומה של אדם גדול
בנו בכורו של המקובל האלוקי הרב יהודה לייב אשלג בעל הסולם
ומחבר ספרי ה'ברכת שלום'