קצרים: ההבדל בין תורות המזרח לתורת עם ישראל
רבי אברהם מרדכי גוטליב